General conditions

 

Participating artists shall be exclusively responsible for their costs of transport to and from the place of exhibition and insurance (when desired) of their artwork(s).
It is NOT at any time allowed to bring or collect artworks without explicit consultation in the presence of Eva personally. Works placed without her consent and presence will be asked to be removed at the expense of the artist.
Artists are kindly requested not to contact the hotel management personally. All contact will be taken care of through Eva.

EAP shall carry responsibility for:

Organisation and execution of the exhibition.
Contacts with the press, production and mailing of invitations, other contacts, and the catalogue (digital and hardcopy).
Selection of works to be exhibited and physical layout/arrangement of the exhibition.
The opening of the exhibition shall be organised by EAP and financed by Duin & Kruidberg and EAP together.
EAP shall require 10% commission on all sales to be paid prior to transfer of ownership.

 

(*NL)Algemene voorwaarden Eva ARTPRODUCTIONS (EAP)

De kunstenaars zijn zelf verantwoordelijk voor vervoer(s)/kosten en eventuele verzekering van de kunstwerken. EAP is daarvoor niet aansprakelijk te stellen.
Het is NIET toegestaan kunstwerken te brengen of halen zonder uitdrukkelijk overleg met en in aanwezigheid van Eva persoonlijk. Werken geplaatst zonder haar toestemming en aanwezigheid worden op kosten van de kunstenaar verwijdert.
Kunstenaars worden vriendelijk doch dringend verzocht geen persoonlijk contact op te nemen met het hotel management. Contact wordt verzorgt door Eva.

EAP is verantwoordelijk voor:

Organisatie en uitvoering van de tentoonstelling.
De pers, uitnodigingen, mailing, contacten en catalogus (digitaal en hardcopy).
Selectie, aantal werken en indeling van de tentoonstelling wordt bepaald door Eva.
De opening van de tentoonstelling wordt georganiseerd EAP en aangeboden door Landgoed Duin & Kruidberg en EAP samen.
EAP vraagt 10% courtage van alle verkoop te voldoen voor de overdracht.